Taina Botezului

Taina Botezului

Rânduieli înainte și după naștere

Înainte de a aduce pe lume pruncul dăruit de Dumnezeu, sunteți îndemnați să luaţi legătura cu preotul paroh pentru a vă spovedi şi împărtăşi. Acesta este cel mai mare dar făcut pruncului pe care-l purtaţi în pântece.

După naştere Biserica a rânduit câteva slujbe de pregătire a noului născut pentru unirea sa cu Hristos prin Taina Sfântului Botez: sfinţirea apei pentru mamă (prima zi după naştere), rugăciuni de curăţire, sănătate şi protejare pentru mamă şi prunc (a opta zi după naştere), rugăciune de punerea numelui pruncului (a opta zi după naştere).

Despre Taina Botezului

Sfântul Botez este taina prin care omul, prin întreita afundare în apă sfinţită de către preot, în numele Prea Sfintei Treimi, dobândeşte iertare de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până atunci, se naşte din nou duhovniceşte şi se face membru al Bisericii lui Hristos.

Părţile principale ale Sfântului Botez:

Prima parte din slujba Sfântului Botez o formează lepădările sau exorcismele, când cel ce vine să se boteze stă cu faţa la apus şi declară de trei ori, personal sau prin intermediul naşului, că se leapădă de satana, de toate lucrurile lui, de toţi slujitorii lui, de toată slujirea şi de toată trufia lui.

A doua parte a Botezului o formează sfinţirea apei de botez şi turnarea întreită de untdelemn sfinţit în cristelniţă.

Iar a treia şi cea mai însemnată parte a Botezului o formează întreita afundare a pruncului în cristelniţă, zicând: „Se botează robul lui Dumnezeu (numele), în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin”. Apoi noul botezat se înfăşoară în pânză albă curată, numită popular crîșmă, cuvânt derivat de la numele lui Hristos (Cristos). După alte câteva rugăciuni, preotul unge trupul noului botezat cu Sfântul şi Marele Mir, care este a doua Taină a Bisericii. Apoi îi tunde părul capului în chipul Crucii, ca semn că s-a lepădat de omul cel vechi si s-a îmbrăcat în cel nou, îl îmbracă şi îl împărtăşeşte cu Trupul şi Sângele lui Hristos. Astfel noul botezat primeşte deodată trei Sfinte Taine: Botezul, Mirungerea şi Sfânta Împărtăşanie.

Timpul şi locul unde se săvârşeşte Botezul:

Botezul se săvârşeşte numai de preot şi de episcop, la cel puţin 40 de zile după naştere dacă pruncul este sănătos, iar dacă este bolnav, imediat. Slujba Botezului se face în biserică;  în cazuri cu totul speciale, când pruncul este ameninţat să moară, preotul îl poate boteza acasă, la spital sau oriunde ar fi.

Botezul de necesitate:

În cazul când copilul este ameninţat să moară îndată după naştere, acasă sau la spital, asistentele sau moaşele trebuie instruite de preot să aibă oricând la îndemână agheasmă, la nevoie apă obişnuită şi lumânare. Apoi, după ce pun numele pruncului muribund, îl botează ele însele, turnând agheazmă în formă de cruce peste prunc şi zicând cuvintele: Se botează robul lui Dumnezeu (numele) în numele Tatălui, Amin; şi al Fiului, Amin; şi al Sfântului Duh, Amin. În caz de deces, pruncul este botez, pruncul este deja botezat iar sufletul său mântuit. Dacă pruncul trăiește, atunci preotul continuă toată slujba Botezului, fără a-l mai afunda în apă în numele Prea Sfintei Treimi, deoarece Botezul nu se mai repetă.

Rolul naşilor la Botez:

Naşul este părintele sufletesc al celui nou botezat. Prin botez el devine rudă duhovnicească şi povăţuitor spre Hristos al finului său, având o mare datorie faţă de acesta. Această datorie se concretizează prin următoarele aspecte: să-l supravegheze cum creşte în credinţă, să cerceteze dacă este adus regulat la biserică, dacă ştie rugăciuni, dacă se spovedeşte şi se împărtăşeşte cât mai des şi dacă părinţii lui trupeşti îi dau educaţie creştinească. Orice naş de botez, ca şi de nuntă, trebuie să fie un bun creştin ortodox, să fie om de biserică, cu viaţă duhovnicească exemplară şi să fie cununat.

Arhim. Ioanichie Bălan

(extras din “Călăuză Ortodoxă în Biserică“)

Lucrurile necesare la biserică pentru Sfântul Botez:

 1. Lumânare de botez
 2. Panglică de botez (aprox. 30cm);
 3. Pânză albă pentru înfăşat pruncul (crîşma);
 4. Prosop mare, alb și gros pentru prunc (prosopul să fie suficient de mare pentru a putea fi înfăşurat pruncul).
 5. Păturică de învelit pruncul (de asemenea păturica trebuie să fie suficient de mare pentru a fi înfăşurat pruncul)
 6. Un rând de haine noi pentru prunc (de preferat albe)
 7. Copie certificat naştere al copilului
 8. Sticluţă cu ulei de măsline (nu uitați, o veți lua inapoi acasa!)

Pregătirea naşilor de botez

Se cuvine ca înainte de a purta pe braţe un prunc înaintea lui Hristos spre a fi botezat, naşul/nașa care îşi asumă această bucurie şi mare responsabilitate să se pregătească prin Spovedanie şi Împărtăşanie. Doar reînnoind botezul nostru prin Spovedanie şi Împărtăşanie putem să fim naşul unui nou suflet care se dăruieşte lui Hristos şi Bisericii Sale. Nașii trebuie să fie ortodocși; de asemenea, aceștia sunt îndemnați să cunoască pe de rost Simbolul de credință (Crezul)

Pregătirea părinţilor pentru botez

Modul direct şi desăvârşit prin care părinţii iau parte la botezul copilului este însăşi înnoirea propriului botez prin Sfânta Taină a Spovedaniei. De aceea recomandăm şi părinţilor să se spovedească şi să se împărtăşească înainte de botezul copilului.

Ce se face după Botez?

Întrucât Sfântul şi Marele Mir rămâne încă pe trupul copilului şi pe pânza şi prosopul în care este înfăşurat după scoaterea din apa sfântă a Botezului:

 • pruncului i se face baie cel târziu a doua zi după botez, apa se aruncă apoi pe pământ curat
 • pânza şi prosopul în care a fost învelit pruncul se spală în apa în care i s-a făcut copilului baie şi care trebuie aruncată pe pământ curat (la rădăcina unui copac)
 • părinții (nașii) sunt îndemnați să aducă copilul în următoarele săptămâni, în mod regulat, la împărtăşit!

Darul (donația) care însoțește slujba Cununiei este benevol și NU reprezintă o „taxă” pentru slujbă, ci face parte din mulțumirea adusă lui Dumnezeu cu ocazia acestui eveniment special. Orice donație este binevenită, știut fiind faptul că parohia noastră își susține activitatea numai prin contribuțiile benevole ale credincioșilor și prin donațiile tuturor celor ce iubesc Biserica lui Dumnezeu.