Taina Sf. Cununii

Taina Sf. Cununii

 Rânduieli înainte de cununie
Cununia sau Nunta este Sfânta Taină prin care Dumnezeu binecuvintează, întărește și înalță unirea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Prin Taina Nunții, cei doi miri își făgăduiesc unul altuia în fața lui Dumnezeu să trăiască în iubire toată viața, să nască copii și să se ajute reciproc. Taina Nunții preface unirea celor doi soți într-o desăvârșită și curată legătură morală, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos și Biserică.
Taina Nunții a fost întemeiată de Dumnezeu încă de la începutul omenirii, în rai. Când l-a zidit pe om, Dumnezeu însuși a dat căsătoriei statutul de așezământ natural, dar de origine dumnezeiască „Și a zis Domnul Dumnezeu : Nu este bine să fie omul singur, să-i facem ajutor asemenea lui” (Facere 2, 18). Apoi, Dumnezeu a binecuvântat însoțirea bărbătului cu femeia zicând „Creșteți și vă înmulțiti și umpleți pământul și-l stăpâniți” (Facere 1, 28), poruncă a cărei valabilitate este permanentă (Facere 2, 24).
Decăzută prin păcat, această unire este restaurată și sfințită de către Mântuitorul și înalțată la rang de Taină cu ocazia participării Sale la nunta din Cana Galileii (In. 2, 1-11). Caracteristicile căsătoriei creștine sunt prezentate tot de Mântuitorul Hristos: ea poate avea loc numai între un singur bărbat și o singură femeie, neîngăduindu-se despărțirea sau divorțul decât pentru păcatul adulterului, adică al călcării fidelității conjugale (Matei 19, 5-9).

Cum se pregătesc mirii pentru Taina Cununiei?

Mirii trebuie să se spovedească înainte de a primi aceasta dumnezeiască Taină a Nunţii. Luaţi legătura din timp cu preotul duhovnic pentru a vă rândui cele sufleteşti înainte de a lua binecuvântarea lui Dumnezeu pentru viitoarea familie pe care o veți întemeia!

Cum se pregătesc nașii?

Nimeni nu poate mărturisi înaintea lui Dumnezeu că va purta grija duhovnicească a finilor, dacă nu s-a mărturisit el însuși înaintea lui Dumnezeu. Se cuvine, aşadar, ca naşii şi finii să se pregătească cu Spovedanie înainte de nuntă. Astfel rugăciunea Bisericii are mai multe roade în viaţa celor care primesc Sf. Taina a Nunţii.
Aspecte importante pentru săvârșirea Tainei Cununiei
Căsătoria este o Taină a Bisericii, prin care Dumnezeu își revarsă Harul Său unindu-i într-o familie pe cei ce doresc să se căsătorească. De aceea pentru oficierea Tainei Cununiei, în Biserica Ortodoxă trebuie să se țină seama de următoarele:

1. Trebuie să se obțină în prealabil un certificat de căsătorie din partea autorităților.
2. Sfânta Taină a Cununiei trebuie să fie oficiată de un preot ortodox (sau mai mulți) conform tradiției ortodoxe.
3. Nici unul dintre cei doi miri nu mai este la momentul săvârșirii tainei căsătorit.
4.Copie a certificatului de deces (în caz de deces al fostului soț /fostei soții).
5.Copie după sentință de divorț (dacă unul sau amândoi este divorțat).
6. Taina Cununiei unește pe veșnicie pe cei ce se căsătoresc de aceea Biserica Ortodoxă NU încurajează divorțul și nici recăsătorirea
7. În Biserica Ortodoxă nu sunt permise mai mult de 3 cununii; trebuie menționat că a 2-a și a 3-a cununie NU sunt taine ale bisericii, ci doar o formă de binecuvântare a Bisericii, ca formă de mângaiere și de pogorământ.
8. În cazul unei căsătorii mixte ortodox-catolic va trebui să se obțină o dispensă din partea Episcopului locului.
9. Canoanele Bisericii Ortodoxe NU permit căsătorii cu persoane de altă credință decât în cazul în care are loc, în prealabil, intrarea în Biserica Ortodoxă a celui de o altă credință
10. Cei ce doresc să se căsătorească trebuie să se spovedească înaintea oficierii căsătoriei.
11. Nașii trebuie sa fie de credință ortodoxă și căsătoriți unul cu altul, spovediți și cu o conduită de viață religioasă și morală corespunzătoare.

De ce aveți nevoie pentru slujba Cununiei?
1. Inelele de logodnă
2. O sticla de vin dulce şi un pahar de sticla
3. Pişcoturi sau 1-2 felii de cozonac
4. Lumânări (2) pe care le vor ţine naşii
5. Certificatul de căsătorie în original
6. Date privind mirii (daca au mai fost sau nu casatoriti si cununati inainte)  şi naşii (numele şi prenumele, vârsta, adresa, confesiunea)

Zile în care nu se oficiază Taina Cununiei:
1. În fiecare zi de miercuri și vineri de peste an
2. În perioada celor patru posturi mari din an
3. În săptămâna luminată
4. În ajunul și în duminica Rusaliilor
5. În ajunul praznicelor împărătești
6. În ziua prăznicului Tăierii Capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)
7. În ajunul și în ziua praznicului Înălțării Sf. Cruci (13 și 14 Septembrie)
8. De la Nașterea și până la Botezului Domnului Hristos

Darul (donația) care însoțește slujba Cununiei este benevol și NU reprezintă o „taxă” pentru slujbă, ci face parte din mulțumirea adusă lui Dumnezeu cu ocazia acestui eveniment special. Orice donație este binevenită, știut fiind faptul că parohia noastră își susține activitatea numai prin contribuțiile benevole ale credincioșilor și prin donațiile tuturor celor ce iubesc Biserica lui Dumnezeu.